asnak

Lojistikte Sigortanın Önemi

Lojistik operasyonlarının her adımının kusursuz işlemesi için her gün durmak bilmeden çalışıyoruz. Her adımda yanınızda oluyoruz. Lojistik firmaları olarak bazen şanssızlıklarla karşılaşabildiğimiz gerçeğini ise asla unutmamamız gerekiyor. Bu şanssızlıklardan bazıları, yükleme alanından teslimat alanına kadar araçlarımıza emanet edilen yüklerin ya da araçlarımızın başına gelebiliyor. Tüm güvenlik önlemleri alınsa da tüm değişkenler hesaba katılarak plan yapılsa da bu talihsiz olayların başımıza gelebileceğini unutmamamız çok önemli. Lojistikte sigortanın önemi ise burada başlıyor.

Taşıdığımız yükten aracımızın zamanında yerine ulaşması ile ilgili elimizde olmayan aksaklıklara kadar her şeyi kapsayabileceğimiz sigorta poliçeleri bulabilmemiz mümkün. Lojistik sigortaları 4 ana gruba ayrılıyor:

  • Emtia Nakliyat Sigortaları
  • Kıymet Nakliyat Sigortaları
  • Tekne Sigortaları
  • Sorumluluk Sigortaları

Emtia Nakliyat Sigortası

Emtia Nakliyat Sigortası; deniz, hava, kara ve demir yolu ile taşıması yapılan bir yükün kaza ya da herhangi bir olaya bağlı olarak hasar görmesi durumunda devreye giren bir sigorta türüdür. Emtia Nakliyat Sigortaları kapsamında 3 tipten biri olan Direkt Kati Poliçe, sigorta poliçesi kapsamında yer alması gereken tüm hususlar yükleme öncesinde biliniyorsa, düzenlenen poliçedir. Nakliyat Sigortalarında başlıca teminat grupları şunlardır:

 

Geniş Teminat

Poliçe Genel Şartlarında istisna bırakılan haller haricinde yaşanabilecek her türlü fiziksel hasar ve kayıplara (tüm rizikolara) karşı taşınan malzemeyi güvence altına alan teminat türüdür.

 

Dar Teminat

Nakliyatı gerçekleştiren aracın kaza, yangın, infilak gibi kısmi rizikoları güvence altına alındığı teminat türüdür. Bu rizikolar içine yükleme, aktarma, boşaltma esnasında oluşacak hasarlar ve hırsızlık, malın ıslanması gibi bazı büyük rizikolar dahil değildir.

Tam Ziya

Taşınan yükün nakil vasıtası ile birlikte tamamen yok olması halinde teminat sağlamaktadır. Sigorta sözleşmesine ek prim ödeyerek grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör risklerinden kaynaklanacak kayıpları da teminat altına alabilirsiniz.

Flotan Poliçe

Nakliyatı yapılacak emtianın, yükleneceği araç bilgileri, tarihi kesinlik kazanmadan aradaki belirsiz süreyi teminat altına alan poliçe türüdür. Flotan Poliçe, mevcut bilgi ve belgeler ile yapılan geçici bir poliçe olup, araç bilgileri ve yükleme tarihi kesinleştikten sonra kati sigorta poliçesi kapsamına girmektedir.

Kati Poliçe

Nakliyat ile ilgili sevk tarihi, sefer, değer ve araç verileri mevcut ise kati poliçe düzenlenmektedir.

Abonman Poliçe

Sigortacı, belli bir zaman dilimi içinde taşınacak yükün cinsi, teminat türü ve limiti ile birlikte geçerli şartların belirlendiği sözleşme düzenlemektedir. Bu sözleşme dahilinde sefer bazlı Nakliyat Sigorta Poliçesi düzenlenmektedir.

Blok Abonman Poliçe

Abonman poliçeye benzemekle birlikte, yıllık olarak düzenlenen poliçe türüdür. Sigortacıya bildirilen yıllık taşıma cirosu temel alınarak bir yıl içerisinde yapılacak tüm taşımalar için toplam prim hesaplanır. Bu sayede yapılan taşımalar herhangi bir ihbar yükümlülüğü olmaksızın teminat altındadır.

Kıymet Sigortası

Hisse senedi, tahvil, bono, senet, çek gibi kıymetli evrakların ya da altın, gümüş, külçe, para ve döviz gibi kıymetli madenlerin uygun koşullarda taşınması sırasında uğrayacakları hasar ve kayıpları, silahlı gasp ve soygun dahil olmak üzere teminat altına alınır.

Tekne Sigortası

Tekne Sigortaları, özel veya ticari amaçlı olarak kullanılan deniz araçlarının; denizde, karada, çekçek yerinde oluşabilecek risklere karşı koruma sağlayabilen yıllık olarak yenilenen bir sigorta ürünüdür. Bir nevi deniz kaskosu olarak düşünülebilecek tekne sigortası ile tekneye dair olan makine aksamını, bot ve aksesuarları güvence altına alınabilmektedir. Tekne Sigortası sadece denizde olan risklere karşı güvence vermez aynı zamanda genel bakım sırasında, montaj, sökme veya taşıma süreci gibi işlemlerde oluşabilecek risklere karşı da güvence vermektedir.

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları

Taşıyıcı sorumluluk sigortaları yurt içi taşıyıcı sorumluluk sigortası ve C.M.R sigortası olmak üzere ikiye ayrılır.

Yurt içi taşıyıcı sorumluluk sigortası, yurt içinde taşıyıcılık yapan nakliyat firmalarının, sevkiyat sürecinde kendilerine ait ve/veya kiraladıkları araçların oluşabilecek hasar durumunda kendileri üzerine düşen yasal sorumluluğu, poliçe üzerinde anlaşılmış şartlar ve limitler çerçevesinde temin eden sigortadır.

C.M.R sigortaları, bir diğer ismiyle yurt dışı taşıyıcılık sorumluluk sigortası, uluslararası taşıyıcılık yapan nakliyat firmalarının yük sahibine CMR Konvansiyonu ile belirlenmiş hukuki sorumluluklarını poliçede belirlenen şart ve limitler kapsamında güvence altına alır.

asnak-logo
tr_TRTürkçe